Nội dung các phần quà và code tân thủ


heart Xin chào quý chiến binh !

- Nhân dịp khai mở server , nhà phát hành gửi tặng đến quý chiến binh rất nhiều code và ngập tràn quà tặng hấp dẫn nhằm hỗ trợ quý chiến binh trải nghiệm hành trình tốt hơn !

- Chi tiết về các quà tặng quý chiến binh hãy tham khảo các thông tin dưới đây nhé !

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gifQuà tặng tân thủ tham khảo chi tiết quà tặng tại : https://sieuxayda.com/qua-tang-tan-thu

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gifQuà tặng nạp lần dầu tham khảo chi tiết tại : https://sieuxayda.com/huong-dan-nap-lan-dau

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gifTặng VIP 6 : https://sieuxayda.com/vip-6-va-xem-cac-quyen-loi-cua-vip-6

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gifNhận và sử dụng gift code tham khảo chi tiết tại : https://sieuxayda.com/huong-dan-nhan-va-su-dung-gift-code

----------------------------

mail Thông tin về quà tặng của bộ code Siêu XayDa tân thủ mail

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gifTên code : Siêu xay da cấp 1 . Phần quà bao gồm :

Lực hành động 100 điểm

Quyển đồ giám 40 quyển

Mộng long thảo 30 cái

Sách kinh nghiệm cực phẩm 5 sách

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gifTên code : Siêu xay da cấp 2 : Phần quà bao gồm :

Thẻ Ngân Lượng Cấp10 100 thẻ

Tiềm năng 5000 điểm

Phù thăng cấp thần khí 10 phù

Thuốc thần bí 100 thuốc

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gifTên code : Siêu xay da cấp 3 : Phần quà bao gồm :

Đột phi phù thạch 100 cái

Lễ quyển 50 cái

Mộng long thảo 100 cái

Quyển đồ giám 20 quyển

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gifTên code : Siêu xay da cấp 4 : Phần quà bao gồm :

Cuộn kinh nghiệm cực phẩm 70 cuộn

Thẻ Bạc Cấp10 90 thẻ

Long Tinh Thạch 20 cái

Lực Hành động 300 điểm

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gifTên code : Siêu xay da cấp 5 : Phần quà bao gồm :

Mở rộng túi đồ 10 ô

Lễ quyển 500 cái

Ngọc nộ khí sơ cấp 5 viên 

Phù thăng cấp thần khí 20 phù

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gifTên code : Siêu xay da cấp 6 : Phần quà bao gồm :

Lực Hành động 200 điểm

Thuốc thần bí 100 thuốc

Tiềm năng 10.000 điểm

Danh vọng  5.000 điểm

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gifTên code : Siêu xay da cấp 7 : Phần quà bao gồm :

Rương thần khí cấp7 1 rương

Hộp ngọc cấp8 1 rương

Sách kinh nghiệm cực phẩm 20 sách

Quyển đồ giám 28 quyển

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gifTên code : Siêu xay da cấp 8 : Phần quà bao gồm :

Lực Hành động 100 cái

Thẻ Bạc Cấp10 10 thẻ 

Thuốc thần bí 10 thuốc

Lễ quyển 50 cái

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gifTên code : Siêu xay da cấp 9 : Phần quà bao gồm :

Lực Hành động 150 điểm

Thẻ Bạc Cấp10 20 thẻ

Thuốc thần bí 20 thuốc

Lễ quyển 100 cái

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gifTên code : Siêu xay da cấp 10 : Phần quà bao gồm :

Lực Hành động 200 điểm

Thẻ Ngân Lượng Cấp10 30 thẻ

Thuốc thần bí 30 viên

Lễ quyển 150 cái

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gifTên code : Siêu xay da cấp 11 : Phần quà bao gồm :

Lực Hành động 250 điểm

Thẻ Bạc Cấp10 40 thẻ

Thuốc thần bí 40 thuốc

Lễ quyển 200 cái

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gifTên code : Siêu xay da cấp 12 : Phần quà bao gồm :

Lực Hành động 100 điểm

Sách kinh nghiệm cực phẩm 10 sách

Mộng long thảo 10 cái

Quyển đồ giám 10 quyển

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gifTên code : Siêu xay da cấp 13 : Phần quà bao gồm :

Lực Hành động 150 điểm

Sách kinh nghiệm cực phẩm 15 sách

Mộng long thảo 15 cái

Quyển đồ giám 15 quyển

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gifTên code : Siêu xay da cấp 14 : Phần quà bao gồm :

Lực Hành động 200 điểm

Sách kinh nghiệm cực phẩm 20 sách

Mộng long thảo 20 cái

Quyển đồ giám 20 quyển

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gifTên code : Siêu xay da cấp 15 : Phần quà bao gồm :

Lực Hành động 250 điểm

Sách kinh nghiệm cực phẩm 25 sách

Mộng long thảo 25 cái

Quyển đồ giám 25 quyển

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gifTên code : Siêu xay da cấp 16 : Phần quà bao gồm :

Ngọc nộ khí sơ cấp 1 viên

Nhược hiệu kinh nghiệm đậu 10 viên đậu

Lễ bao trái cây hoàn mỹ 5 bao

Phù chuyển đổi thần khí 1 phù

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gifTên code : Siêu xay da cấp 17 : Phần quà bao gồm :

Ngọc nộ khí trung cấp 1 viên

Sơ cấp kinh nghiệm đậu 10 viên đậu

Lễ bao trái cây hoàn mỹ 10 bao

Phù chuyển đổi thần khí 1 phù

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gifTên code : Siêu xay da cấp 18 : Phần quà bao gồm :

Ngọc nộ khí cao cấp 1 viên

Trung cấp kinh nghiệm đậu 10 viên đậu

Lễ bao trái cây hoàn mỹ 15 bao

Phù chuyển đổi thần khí 1 phù

-------------------------

heart Chúc các quý chiến binh trải nghiệm game nhiều niềm vui !

------------------------------------------------------------

mail Mọi ý kiến đóng góp hay thắc mắc xin vui lòng liên hệ về : FANPAGE game Siêu Xay Da mail
mail link : https://www.facebook.com/Gamesieuxayda.Mangaplay mail
heart Xin cảm ơn đã xem nội dung và chúc các bạn chơi game vui vẻ ! heart

Siêu Xay Da Siêu Xay Da Siêu Xay Da Siêu Xay Da
Siêu Xay Da