Những điều cần biết về Sức Mạnh Saiyan


heart Xin chào quý chiến binh !

- Sức Mạnh Saiyan là tính năng mang đến rất nhiều phúc lợi trong thời gian kích hoạt sử dụng .

- Đây là một tính năng rất quan trọng và cần thiết sẽ giúp quý chiến binh có thể giảm đi các chi phí tiêu hao trong quá trình nâng cấp , chế tạo , các phúc lợi tăng thêm lượt tấn công mỗi ngày , ... và rất nhiều phúc lợi khác

- Để mở tính năng Sức Mạnh Saiyan , quý chiến binh hãy click chọn vào nút " Sức Mạnh Saiyan " để mở tính năng này , vị trí nút như hình ảnh sau đây :

Hình ảnh : Vị trí nút mở tính năng Sức Mạnh Saiyan

- Tại tính năng này sẽ có 3 phần cần tìm hiểu :

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gifPhần 1 : Kích hoạt Sức Mạnh Saiyan
https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gifPhần 2 : Các phúc lợi mang lại và nhận quà mỗi ngày từ Sức Mạnh Saiyan
https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gifPhần 3 : Duy trì và nâng cấp Sức Mạnh Saiyan

- Để hiểu rõ hơn về 3 phần này quý chiến binh hãy tham khảo các thông tin sau đây nhé !

------------------------

heart Phần 1 : Kích hoạt Sức Mạnh Saiyan heart

- Sau khi mở giao diện Sức Mạnh Saiyan , quý chiến binh hãy chọn vào nút lần đầu dùng thử miễn phí 24h để kích hoạt , vị trí nút như hình ảnh sau đây :

Hình ảnh : Vị trí nút lần đầu dùng thử miễn phí 24 giờ

- Sau khi kích hoạt xong sẽ chuyển sang giao diện mới . Tại giao diện này quý chiến binh có thể xem được :

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gifThời hạn sử dụng còn lại của Sức Mạnh Saiyan
https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gifKinh nghiệm tích luỹ của Sức Mạnh Saiyan
https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gifCấp Sức Mạnh Saiyan

- Lưu ý : Khi hết thời gian sẽ không còn nhận được hiệu quả phúc lợi từ Sức Mạnh Saiyan mang lại
- Đặc biệt : Cấp Sức Mạnh Saiyan càng cao hiệu quả phúc lợi sẽ càng nhiều

Hình ảnh : Giao diện Sức Mạnh Saiyan kích hoạt

-----------------------------

heart Phần 2 : Các phúc lợi mang lại và nhận quà mỗi ngày từ Sức Mạnh Saiyan heart

mail 1/ Các phúc lợi mang lại :

- Các cấp độ khác nhau của Sức Mạnh Saiyan sẽ mang đến các phúc lợi khác nhau .

- Quý chiến binh có thể xem chi tiết về các phúc lợi nhận được của từng cấp Sức Mạnh Saiyan ở các chữ yêu cầu cấp mở phía trên phúc lợi , hoặc di chuyển chuột vào vị trí của từng phúc lợi để xem . Giống như hình ảnh ví dụ dưới đây :

Hình ảnh : Vị trí các phúc lợi thông báo nhận được khi đạt cấp độ Sức Mạnh Saiyan tương ứng

- Quý chiến binh có thể xem tóm tắm các phúc lợi này bằng click chọn vào nút giới thiệu như hình ảnh sau đây :

Hình ảnh : Giao diện tóm tắt các thông tin của các cấp Sức Mạnh Saiyan

- Lưu ý : Các phúc lợi của các cấp Sức Mạnh Saiyan bị trùng nhau sẽ không cộng dồn giữa các cấp mà sẽ lấy mức cao nhất

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gifVí dụ : Khi nâng cấp Sức Mạnh Saiyan sẽ tăng thêm thuộc tính như sau :

-Cấp 5 của Sức Mạnh Saiyan có phúc lợi tăng thêm thuộc tính như sau :

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gifVật công + 5000
https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gifKhí công + 5000
https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gifTốc độ + 5000
https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gifSinh mệnh + 30.000

- Cấp 6 của Sức Mạnh Saiyan có phúc lợi tăng thêm thuộc tính như sau :

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gifVật công + 10.000
https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gifKhí công + 10.000
https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gifTốc độ + 10.000
https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gifSinh mệnh + 50.000

- Sau khi nâng cấp từ 5 lên 6 thì : Phúc lợi thuộc tính nhận được sẽ là thuộc tính ban đầu của cấp 6 . Không cộng dồn thuộc tính của cấp 5 và 6

mail 2/ Nhận quà mỗi ngày :

- Tại giao diện Sức Mạnh Saiyan , mỗi ngày quý chiến binh sẽ nhận được 1 phần quà nhỏ . Phần quà này cũng sẽ thay đổi theo các cấp Sức Mạnh Saiyan tương ứng

- Để nhận quà , quý chiến binh hãy click chọn vào nút nhận quà như hình ảnh sau đây :

Hình ảnh : Vị trí nút nhận quà Sức Mạnh Saiyan mỗi ngày

--------------------------

heart Phần 3 : Duy trì và nâng cấp Sức Mạnh Saiyan heart

- Tại tính năng Sức Mạnh Saiyan gia hạn sử dụng cũng chính là thao tác nâng cấp lên

- Để tiếp tục duy trì và nâng cấp tính năng Sức Mạnh Saiyan , quý chiến binh hãy click chọn vào nút mua tiếp như hình ảnh sau đây :

Hình ảnh : Vị trí nút mua tiếp để gia hạn và nâng cấp Sức Mạnh Saiyan

- Sau khi click chọn vào nút mua tiếp như hình trên , sẽ xuất hiện 1 bảng thông báo

- Tại đây quý chiến binh sẽ có 3 mốc gia hạn và nâng cấp :

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gifMốc 1 : 500 vàng gia hạn thêm 30 ngày
https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gifMốc 2 : 1200 vàng gia hạn thêm 90 ngày
https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gifMốc 3 : 4000 vàng gia hạn thêm 360 ngày

- Lưu ý : Nên sử dụng mốc thứ 3 để tiết kiệm chi phí và đặc biệt các mốc gia hạn ngày càng cao sẽ giúp Sức Mạnh Saiyan tăng cấp nhanh hơn

Hình ảnh : Vị trí của 3 nút gia hạn Sức Mạnh Saiyan , và vị trí hiển thị báo giá vàng tiêu hao

-------------------------------

- Qua các thông tin về Sức Mạnh Saiyan này đây sẽ là một tính năng rất hữu ích và cần thiết . Sẽ giúp quý chiến binh tiết kiệm rất nhiều chi phí trong hành trình chinh phục vũ trụ

- Quý chiến binh hãy nhớ nhận quà mỗi ngày từ Sức Mạnh Saiyan và nâng cấp duy trì đều các phúc lợi nhé !

 

heart Chúc các quý chiến binh trải nghiệm game nhiều niềm vui !

------------------------------------------------------------

mail Mọi ý kiến đóng góp hay thắc mắc xin vui lòng liên hệ về : FANPAGE game Siêu Xay Da mail
mail link : https://www.facebook.com/SieuXayda.MangaPlay mail
heart Xin cảm ơn đã xem nội dung và chúc các bạn chơi game vui vẻ ! heart

Siêu Xay Da Siêu Xay Da Siêu Xay Da Siêu Xay Da
Siêu Xay Da