10h00 ngày 02/08/2021 - Khai Mở Máy Chủ Dragon Ball Siêu XayDa Server 88

[Tin Tức] 02/08/2021

10h00 ngày 02/08/2021 - Khai Mở Máy Chủ Dragon Ball Siêu XayDa Server 88

Thông báo : 14h 29/7 tiến hành gộp máy chủ

[Tin Tức] 02/08/2021

Thông báo : 14h 29/7 tiến hành gộp máy chủ

10h00 ngày 23/07/2021 - Khai Mở Máy Chủ Dragon Ball Siêu XayDa Server 87

[Tin Tức] 28/07/2021

10h00 ngày 23/07/2021 - Khai Mở Máy Chủ Dragon Ball Siêu XayDa Server 87

10h00 ngày 13/07/2021 - Khai Mở Máy Chủ Dragon Ball Siêu XayDa Server 86

[Tin Tức] 18/07/2021

10h00 ngày 13/07/2021 - Khai Mở Máy Chủ Dragon Ball Siêu XayDa Server 86

10h00 ngày 03/07/2021 - Khai Mở Máy Chủ Dragon Ball Siêu XayDa Server 85

[Tin Tức] 08/07/2021

10h00 ngày 03/07/2021 - Khai Mở Máy Chủ Dragon Ball Siêu XayDa Server 85

10h00 ngày 23/06/2021 - Khai Mở Máy Chủ Dragon Ball Siêu XayDa Server 84

[Tin Tức] 01/07/2021

10h00 ngày 23/06/2021 - Khai Mở Máy Chủ Dragon Ball Siêu XayDa Server 84

10h00 ngày 13/06/2021 - Khai Mở Máy Chủ Dragon Ball Siêu XayDa Server 83

[Tin Tức] 17/06/2021

10h00 ngày 13/06/2021 - Khai Mở Máy Chủ Dragon Ball Siêu XayDa Server 83

Thông Tin Tướng Trunk Saiyan God

[Tin Tức] 17/06/2021

Thông Tin Tướng Trunk Saiyan God

Thông Tin Tướng Janemba

[Tin Tức] 17/06/2021

Thông Tin Tướng Janemba

Thông Tin Tướng Siêu Gohan

[Tin Tức] 17/06/2021

Thông Tin Tướng Siêu Gohan

10h00 ngày 03/06/2021 - Khai Mở Máy Chủ Dragon Ball Siêu XayDa Server 82

[Tin Tức] 08/06/2021

10h00 ngày 03/06/2021 - Khai Mở Máy Chủ Dragon Ball Siêu XayDa Server 82

10h00 ngày 99/05/2021 - Khai Mở Máy Chủ Dragon Ball Siêu XayDa Server 81

[Tin Tức] 24/05/2021

10h00 ngày 99/05/2021 - Khai Mở Máy Chủ Dragon Ball Siêu XayDa Server 81

Siêu Xay Da Siêu Xay Da Siêu Xay Da Siêu Xay Da
Siêu Xay Da