Thông Báo Ngừng Cung Cấp Dịch Vụ

[Tin Tức] 27/10/2021

Thông Báo Ngừng Cung Cấp Dịch Vụ

10h00 ngày 11/10/2021 - Khai Mở Máy Chủ Dragon Ball Siêu XayDa Server 93

[Tin Tức] 11/10/2021

10h00 ngày 11/10/2021 - Khai Mở Máy Chủ Dragon Ball Siêu XayDa Server 93

10h00 ngày 26/09/2021 - Khai Mở Máy Chủ Dragon Ball Siêu XayDa Server 92

[Tin Tức] 01/10/2021

10h00 ngày 26/09/2021 - Khai Mở Máy Chủ Dragon Ball Siêu XayDa Server 92

10h00 ngày 16/09/2021 - Khai Mở Máy Chủ Dragon Ball Siêu XayDa Server 91

[Tin Tức] 16/09/2021

10h00 ngày 16/09/2021 - Khai Mở Máy Chủ Dragon Ball Siêu XayDa Server 91

Thông báo bảo trì dự kiến 20h 10/9 -> 13/9

[Tin Tức] 15/09/2021

Thông báo bảo trì dự kiến 20h 10/9 -> 13/9

10h00 ngày 01/09/2021 - Khai Mở Máy Chủ Dragon Ball Siêu XayDa Server 90

[Tin Tức] 01/09/2021

10h00 ngày 01/09/2021 - Khai Mở Máy Chủ Dragon Ball Siêu XayDa Server 90

10h00 ngày 12/08/2021 - Khai Mở Máy Chủ Dragon Ball Siêu XayDa Server 89

[Tin Tức] 27/08/2021

10h00 ngày 12/08/2021 - Khai Mở Máy Chủ Dragon Ball Siêu XayDa Server 89

10h00 ngày 12/08/2021 - Khai Mở Máy Chủ Dragon Ball Siêu XayDa Server 88

[Tin Tức] 17/08/2021

10h00 ngày 12/08/2021 - Khai Mở Máy Chủ Dragon Ball Siêu XayDa Server 88

Thông báo : 14h 29/7 tiến hành gộp máy chủ

[Tin Tức] 02/08/2021

Thông báo : 14h 29/7 tiến hành gộp máy chủ

10h00 ngày 23/07/2021 - Khai Mở Máy Chủ Dragon Ball Siêu XayDa Server 87

[Tin Tức] 28/07/2021

10h00 ngày 23/07/2021 - Khai Mở Máy Chủ Dragon Ball Siêu XayDa Server 87

10h00 ngày 13/07/2021 - Khai Mở Máy Chủ Dragon Ball Siêu XayDa Server 86

[Tin Tức] 18/07/2021

10h00 ngày 13/07/2021 - Khai Mở Máy Chủ Dragon Ball Siêu XayDa Server 86

10h00 ngày 03/07/2021 - Khai Mở Máy Chủ Dragon Ball Siêu XayDa Server 85

[Tin Tức] 08/07/2021

10h00 ngày 03/07/2021 - Khai Mở Máy Chủ Dragon Ball Siêu XayDa Server 85

Siêu Xay Da Siêu Xay Da Siêu Xay Da Siêu Xay Da
Siêu Xay Da