10h00 ngày 09/05/2021 - Khai Mở Máy Chủ Dragon Ball Siêu XayDa Server 80

[Tin Tức] 14/05/2021

10h00 ngày 09/05/2021 - Khai Mở Máy Chủ Dragon Ball Siêu XayDa Server 80

Thông báo : Sự Cố Đường Truyền VNPT

[Tin Tức] 09/05/2021

Thông báo : Sự Cố Đường Truyền VNPT

10h00 ngày 19/04/2021 - Khai Mở Máy Chủ Dragon Ball Siêu XayDa Server 79

[Tin Tức] 24/04/2021

10h00 ngày 19/04/2021 - Khai Mở Máy Chủ Dragon Ball Siêu XayDa Server 79

Nguyên liệu thông dụng kích phát tiềm lực - Tài Nguyên Quan Trọng

[Tin Tức] 24/04/2021

Nguyên liệu thông dụng kích phát tiềm lực - Tài Nguyên Quan Trọng

Khai mở máy chủ đặc biệt s78 - 14/04/2021

[Tin Tức] 24/04/2021

Khai mở máy chủ đặc biệt s78 - 14/04/2021

Thông báo : Sự Cố Đường Truyền Hệ Thống Mạng 13/04

[Tin Tức] 25/04/2021

Thông báo : Sự Cố Đường Truyền Hệ Thống Mạng 13/04

10h00 ngày 30/03/2021 - Khai Mở Máy Chủ Dragon Ball Siêu XayDa Server 77

[Tin Tức] 30/03/2021

10h00 ngày 30/03/2021 - Khai Mở Máy Chủ Dragon Ball Siêu XayDa Server 77

10h00 ngày 25/03/2021 - Khai Mở Máy Chủ Dragon Ball Siêu XayDa Server 76

[Tin Tức] 25/03/2021

10h00 ngày 25/03/2021 - Khai Mở Máy Chủ Dragon Ball Siêu XayDa Server 76

Thông tin chi tiết về tướng HOT Zamasu Phục Sinh

[Tin Tức] 22/03/2021

Thông tin chi tiết về tướng HOT Zamasu Phục Sinh

10h00 ngày 20/03/2021 - Khai Mở Máy Chủ Dragon Ball Siêu XayDa Server 75

[Tin Tức] 25/03/2021

10h00 ngày 20/03/2021 - Khai Mở Máy Chủ Dragon Ball Siêu XayDa Server 75

10h00 ngày 16/03/2021 - Khai Mở Máy Chủ Dragon Ball Siêu XayDa Server 74

[Tin Tức] 20/03/2021

10h00 ngày 16/03/2021 - Khai Mở Máy Chủ Dragon Ball Siêu XayDa Server 74

Thông báo bảo trì hệ thống Game Siêu XayDa 14h00 ngày 15/03/2021

[Tin Tức] 20/03/2021

Thông báo bảo trì hệ thống Game Siêu XayDa 14h00 ngày 15/03/2021

Siêu Xay Da Siêu Xay Da Siêu Xay Da Siêu Xay Da
Siêu Xay Da