Phân tích những điểm quan trọng event 28/06 - 02/07

[Tin Tức] 03/07/2021

Phân tích những điểm quan trọng event 28/06 - 02/07

Sự kiện tích điểm đổi Janemba cực mạnh 28/06 - 02/07

[Tin Tức] 03/07/2021

Sự kiện tích điểm đổi Janemba cực mạnh 28/06 - 02/07

Những tâm điểm hot của sự kiện 23/6 - 27/6

[Tin Tức] 28/06/2021

Những tâm điểm hot của sự kiện 23/6 - 27/6

Sự đổi siêu trang bị "Chiến Thần" 23/6 - 27/6

[Tin Tức] 28/06/2021

Sự đổi siêu trang bị "Chiến Thần" 23/6 - 27/6

Phân tích những điểm quan trọng event 18/6 - 22/6

[Tin Tức] 22/06/2021

Phân tích những điểm quan trọng event 18/6 - 22/6

Sự Kiện Siêu Chiến Binh Bardock 18/6 - 22/6

[Tin Tức] 22/06/2021

Sự Kiện Siêu Chiến Binh Bardock 18/6 - 22/6

Sự trở lại của Siêu Số 17 (13/6 -> 17/6)

[Tin Tức] 17/06/2021

Sự trở lại của Siêu Số 17 (13/6 -> 17/6)

Sự đổi siêu trang bị "Chiến Thần" 13/6 - 17/6

[Tin Tức] 17/06/2021

Sự đổi siêu trang bị "Chiến Thần" 13/6 - 17/6

Siêu Sự Kiện Anh Hùng Hội Ngộ 08/06 - 12/06

[Tin Tức] 17/06/2021

Siêu Sự Kiện Anh Hùng Hội Ngộ 08/06 - 12/06

Sự Kiện Đổi Tướng Hot Janemba 08/06 - 12/06

[Tin Tức] 17/06/2021

Sự Kiện Đổi Tướng Hot Janemba 08/06 - 12/06

Những điểm nổi bật của sự kiên 03/06 - 07/06

[Tin Tức] 08/06/2021

Những điểm nổi bật của sự kiên 03/06 - 07/06

Sự kiện tích điểm đổi quà 03/06 - 07/06

[Tin Tức] 08/06/2021

Sự kiện tích điểm đổi quà 03/06 - 07/06

Siêu Xay Da Siêu Xay Da Siêu Xay Da Siêu Xay Da
Siêu Xay Da